Për ne

Kush jemi ne

Portal Pune-HR Kosova është krijuar për punëdhënësit që kërkojnë zgjidhje më të mira për rekrutimin e diversitetit dhe pajtueshmërinë e ligjit të punës. Në HR Kosova besojmë se një fuqi punëtore e larmishme është e dobishme për çdo kompani dhe punonjësit e saj. Misioni ynë është të sigurojmë mjetet, burimet dhe informacionin më të mira për të lidhur punëdhënësit dhe punëkërkuesit e ndryshëm. Qindra biznese përdorin zgjidhje të diversitetit të HR Kosova përfshirë postime në punë, markë dhe media sociale për të gjetur dhe angazhuar punonjës të talentuar. Për kontraktorët e brendshëm ofron shërbime udhëheqëse të industrisë në pajtueshmëri me ligjin e punës përmes listës së vendeve të punës dhe shpërndarjes dhe zgjidhjeve në terren.

Misioni

Misioni i ynë është që të jemi lider në fushën e Burimeve Njerëzore në mënyrë që  punëkërkuesit ti informoj në kohë reale për vende të lira punës.

Vizioni

Vizioni ynë është ofrimi i kujdesit efektiv dhe të përsonalizuar për çdo klient çdo herë!