Area Menaxher/e (1), Menaxher/e Marketi (2), Monitorues/e i/e Kamerave (2)

Full Time

BAS Market

“BAS Shpk” me selin Qendrore në Ferizaj, Rr.Enver Topalli e cila operon me 7 pika në nivel vendi , hap konkurs për të plotësuar vendet e lira të punës për pozitat si në vijim:

1x Area Menaxher – Ferizaj,

2x Menaxher Marketi –Ferizaj dhe Obiliq ,

2x Monitorues i Kamerave -Ferizaj .

Kualifikimet e kërkuara: Area Menaxher

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme, përparësi me shkollim më të lartë,
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të planifikimit të furnizimit dhe organizimit të punës,
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit,
 • Të ketë aftësi të menaxhimit të punës në presion,
 • Shkathtësi të shkëlqyera në shitje dhe negociata,
 • Njohja shumë e mirë e punës me kompjuter,
 • Përvojë punë në sektorin ushqimor si dhe
 • Menaxhues shumë i mirë i kohës.

Kualifikimet e kërkuara: Menaxher i Marketit

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme ,
 • Të ketë aftësi në furnizim me porosi optimale,
 • Njohja shumë e mirë e punës me kompjuter,
 • E dëshirueshme përvoja e punës në sektorin ushqimor .

Kualifikimet e kërkuara: Monitorues i Kamerave

 • Njohja shumë e mirë e punës me kompjuter,
 • E dëshirueshme përvoja e punës si monitorues .

Ne ofrojmë:

 • Orar fleksibil të punës,
 • Mundësi të zhvillimit profesional dhe
 • Pagë konkurruese.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV-në e-mail adresës në: endrit.bas@gmail.com

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën dhe vendin për të cilën aplikoni.

Duke ju falënderuar për aplikim ju njoftojmë se vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur deri me 19 Dhjetor, 2021, 23:59 .

BAS-SHPK Ferizaj

To apply for this job email your details to endrit.bas@gmail.com