Kontabilist të certifikuar

Full Time
  • Full Time
  • Prishtinë
  • Applications have closed

Laboratori AvicenaKs

Konkurs për Kontabilist të Certifikuar

AVICENA-KS sh.p.k, Prishtinë

Shpall  Konkurs për plotësimin e vendit të lire të punës:

-Kontabilist  të certifikuar

Kushtet themelore të cilat duhet të plotësohen për vendin e punës janë:

  • Të ketë minimum 3 vite përvojë pune në profesion,
  • Të jetë i/e diplomuar në Fakultetin Ekonomik,
  • Të ketë njohuri të mira në legjislacionin financiar,
  • Të jetë i/e vetorganizuar,
  • Të jetë i/e kujdesshëm në detaje,
  • Të ketë njohuri të mira të programeve kompjuterike,
  • Preferohet njohja e gjuhes Angleze.

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në bashkë me referencat në E-mail: hr@avicena-ks.org

Konkursi është I hapur deri me: 22/11/2021.