Infermier/e

Full Time
 • Full Time
 • Prishtinë
 • Applications have closed

CROATIAN CLINIC A HAXHIU

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS CROATIAN CLINIC A HAXHIU SH.P.K.

Titulli i vendit të punës: Infermier/e

Orari: I plotë

Vendi i punes: Prishtinë

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Kujdeset për kualitetin e shërbimeve mjekësore,
 • Etika dhe qasja profesionale ndaj pacientëve dhe institucionit,
 • Dhënia e këshillave profesionale,
 • Administrimi i terapisë me rrugë Intravenoze (I.V.) dhe Intramuskulare (I.M.)
 • Marrja e gjakut përmes kanillës,
 • Mbajtja e rendit dhe qetësisë brenda klinikës.

Aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë verbale.
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
 • Përvojë pune së paku 2 vite,
 • Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore (EKG),
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Licensa përkatëse e punës,
 • CV e shkurtër dhe përshkrim i përvojës profesionale.

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në bashkë me referencat në E-mail: cc.ahaxhiu@gmail.com

Konkursi do të jetë i hapur nga data 05.10.2021 deri më datën 31.10.2021.