Arkatare, Përfaqësues i Shitjes, Depoist, Shofer / Motorrist

Full Time

Kadiu Group

Kadiu Group, një kompani lider në tregtinë me auto pjesë dhe pajisjet e autoserviseve në Kosovë dhe Shqiperi, me nje eksperience mbi 26 vjeçare dhe me nje rrjet dyqanesh ne qytetet kryesore ne Kosove, shpall konkurs per pozitën:

 1. Arkatare (Gjilan)
 2. Përfaqësues i Shitjes për Regjionin e Prishtinës, Prizrenit dhe Gjakovës
 3. Depoist për Regjionin e Prishtinës
 4. Shofer / Motorrist për Regjionin e Gjakovës

Arkatare (Gjilan)

Kriteret:

 • Te jete e moshes 23-35 vjec.
 • Te kete arsim te larte ne Degen Ekonomik (preferohet Finance).
 • Preferohet te kete nje eksperience si arkatare.
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese.
 • Te njohe programet baze ne perdorimin e kompjuterit.

Përfitimet tuaja

 • Trajnim dhe integrim intensiv dhe profesional.
 • Vend pune modern dhe të sigurte.
 • Pagë mbi mesatare dhe të rregullt.
 • Zhvillim dhe rritje profesionale të karrierës tuaj.

Perfaqesues i Shitjes për Regjionin e Prishtines, Prizrenit, Gjakoves dhe Vushtrrise

Detyrat:

 • Mbikëqyrje e klientëve ne rajonin përkatës
 • Këshillimi i klientëve gjatë blerjes
 • Kontaktim dhe ofertim i klientëve te ri
 • Prezantimi i produkteve të ndryshme dhe ofertave
 • Bashkëpunim i ngushtë me koleget e departamenteve te tjera.

Kriteret:

 • Te jete i moshes deri 35 vjec.
 • Te kete arsim te larte
 • Preferohet te kete nje eksperience te meparshme ne fushen e shitjeve
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese
 • Te disponoje Patente shoferi.
 • Te njohe programet baze ne perdorimin e kompjuterit

Shofer/Motorrist për Regjionin e Gjakoves

Detyrat:

 • Mirëmban dhe përdor mirë automjetin.
 • Respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.
 • Njeh mirë rrugët e Kosoves.
 • Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posaçme që i ngarkohet nga eprori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.
 • Raporton për raste abuzimi dhe shpërdorimi të produkteve.

Kriteret:

 • Ka të paktën 5 vite eksperiencë pune si Shofer ne kompani distribucioni.
 • Te jete i moshes 25-40 vjec.
 • Te disponoje Patente shoferi te vlefshme
 • Te jete me banim ne regjionin e Gjakoves

Depoist per Regjionin e Prishtines

Detyrat:

 • Pranimi i produkteve
 • Dokumentimi i pranimeve, levizjeve magazinore etj.
 • Skenimi i faturave për kalkulim
 • Levizja e mallërave në hapsirat shitëse
 • Menaxhimi i palimit në depo

Kriteret:

 • Ka eksperiencë pune si Depoist ne kompani distribucioni.
 • Te jete i moshes 25-40 vjec.
 • Te disponoje Patente shoferi.
 • Preferohet te banoje ne Lipjan

 Përfitimet tuaja nga punësimi tek kompania Kadiu shpk:

 • Trajnim dhe integrim intensiv dhe profesional
 • Vend pune modern dhe të sigurte
 • Pagë mbi mesatare dhe të rregullt
 • Zhvillim dhe rritje profesionale të karrierës tuaj

Te interesuarit mund te dergojne CV-ne e tyre ne adresën: hr@kadiu.alduke shenuar poziten per te cilin aplikon ne subjektin e emailit.

Afati per aplikim: 03 Nentor, 2021