Menaxher i Shitjes për Eksport në Serbi, Asistent I Financave/Kontabilitetit, Shitës në Depo

Full Time
 • Full Time
 • Lipjan
 • Applications have closed

Interstone LLC

INTER STONE L.L.C.

Phone Number: 049 491 333

Company Place: Lipjan

Job Places: Lipjan

Konkurs për:

 1. MENAXHER I SHITJES PËR EKSPORT NË SERBI
 2. ASISTENT I FINANCAVE/KONTABILITETIT
 3. SHITËS NË DEPO

Inter Stone L.L.C. me seli në Suhadoll-Lipjan ështe një kompani importuese, eksporuese dhe e shitjes me shumicë të Granitit dhe Mermerit në tregun e Ballkanit. Ne kërkojme një punëtor për shitje – eksport, një punëtor për kontabilitet – asistent dhe një punëtor për shitje – depo. Përparësi kanë banorët e rrethinës së Prishtinës dhe Lipjanit dhe njohesit e gjuhës Turke.

PërgjegjësitMENAXHER I SHITJES PËR EKSPORT NË SERBI:

 • Shitjadhe eksportimi i Granitit dhe Mermerit.
 • Kujdesi ndaj klientëve.
 • Inkasimi I faturave.
 • Prezantimi I materialeve.
 • Pranimi I porosive nga klientët.
 • Pëgatitja e dokumentacionit të shitjes për eksport.
 • Vizitat në teren jashtë Kosovës.
 • Punë të tjera sipas nevojës.

Kushtet:

 • Mashkull,
 • 25-45 vjeç
 • Të flas gjuhen Serbe rrjedhshëm.
 • Njohja e gjuhës Turke konsiderohet përparësi.
 • Të jetë i gatshëm të udhëtojë jashtë Kosovës nëpër shtetet fqinje.
 • Të jetë i gatshëm të fillojë punën menjëherë.
 • Përparësi kanë banorët e rrethinës së Prishtinës dhe Lipjanit.

Përgjegjësit: ASISTENT I FINANCAVE/KONTABILITETIT:

 • Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël;
 • Përgatit raportet ditore;
 • Menaxhimin e llogarive te arkëtueshme;
 • Menaxhimin e llogarive te pagueshme;
 • Përgatit harmonizimet e transaksioneve bankare;
 • Përgatit raporte të ndryshme dhe i dorëzon ato Menaxherit të Financave dhe kontabilitetit sipas kërkesës;
 • Kryerja e punëve të tjera nga lëmi i kontabilitetit, financave ose punëve tjera administrative sipas kërkesës së Kontabilistit kryesor;

Kushtet:

 • Mashkull,
 • 18-35 vjeç
 • Aftësi kontabël;
 • Arsimi ekonomik;
 • Aftësia për të përdorur Pro-Data përparësi por jo obligative;
 • Të jetë banor i Komunës së Lipjanit, Prishtinës ose nga komunat afer Lipjanit.
 • Të jetë i gatshëm të fillojë punën menjëherë.
 • Njohja e gjuhës turke përparësi por jo obligative.

Përgjegjësit – SHITËS NË DEPO:

 • Organizimi I mallit ne depo
 • Organizimi I puneve ne depo.
 • Pritja e klienteve ne depo.
 • Shitja ne depo.
 • Organizimin e eksporteve,
 • Punë të tjera sipas nevojës

Kushtet:

 • Mashkull,
 • 18-35 vjeç
 • Fizikisht i shëndetshëm
 • Të ketë fakultetin e përfunduar.
 • Të jetë banor i Komunës së Lipjanit, Prishtinës ose nga komunat afer Lipjanit.
 • Të jetë i gatshëm të fillojë punën menjëherë.
 • Njohja e gjuhës turke përparësi por jo obligative.

Të interesuarit mund të aplikojnë për punë duke shënuar në SUBJEKT pozitën pë të cilen aplikoni dhe duke dërguar CV-në në emailin  accounting@interstone.co . Për me shumë informata mund të klikoni në linkun: http://www.interstone.co/al/kontakti/interstone-prishtina ose  në numrin 049 491 333 çdo ditë pune nga ora 8:00 deri ne orën 17:00.

Faleminderit!